Skip to main content

A Love Letter That'll Last Forever


(This letter was submitted to Marco Polo's Love Letter Writing Contest this year. It did not win, but I just want to share what I have written. Enjoy!)

03 February 2018

Oh Romeo, akong Romeo,

Ang gugma dili muhukom kung kinsa ang duyugan sa pagbati sa usa ka tawo.

Wala naman lang gyud nako damha nga kitang duha magkadayon. Tinuod man gyud diay nga mupana na lamang si Kupido sa atoa. Makapamalikas na man lang ta og ahat kay dili ko andam sa panghitabo kaniadto. Kinsa ra man gud ko? Usa ra man ko ka pakyas nga mambabalak nga nangayo sa imong atensyon kaniadto. Daw langit ug yuta ang atong gintang sa usa'g usa kaniadto. Linghod ang akong panghuna-huna. Ang imuha kay hamtong. Aduna ka'y plano sa imong kaugmaon. Eskwela ug pagduwa ang adlaw-adlaw kong pagabuhaton. Apan kaniadtong naabot ka sa akong kinabuhi, daw nausab ang tanan. Nabutangan og kahulogan ang akong kinabuhi.

Pila na ka tuig naman sad diay ang nilabay. Upat na ka tuig tang miduyog sa musika sa atong gugma. Matod pa nila, ang gidugayon sa usa ka relasyon wala magsukod sa kalig-on niini. Tinuod man gayud ning maong panultihon. Ning upat ka tuig daghan tang mga kapakyasan nga nabuhat sa usa'g usa, apan kining tanan mao ang milig-on natung duha. Ang atong mga kapakyasan mao ang nagpakusog sa atong gugma sa usa'g usa.

Daghan man ang muhusga sa atong panaghigugmaay, apan ato na lamang kining huna-hunaon nga pagsulay lamang kining tanan. Unsaon man paglig-on sa usa ka relasyon kung dili makabati og pagsulay. Daw nasobrahan ra og kaperpekto ang tanan. Dili naman sad kana maayo. Ato nalang huna-hunaon pirmi nga  kitang duha man ang naa niining atong relasyon, dili sila. Kita man ang naghinigugmaay, dili sila. Kay sa katapusan, kita man ang mukupot sa kamot sa usa'g usa nga maglakaw padulong sa altar sa simbahan, dili sila. Dili na lamang nato paminawon ang mga hungihong ug tabi-tabi. Ato na lamang pamation ang mga batil sa atong kasing-kasing nga nag-uros-uros sa gugma.

Madayon man ang saad ni Pangulong Duterte nga iyang pagasugdan ang balaod alang sa same-sex marriage o civil union, dili kini mupugong sa akoa nga musaad kanimo sa akong gugma hangtod sa kahangturan. Wala'y balaod nga magadiktar sa akong pagbati alang kanimo. Ang mga balaod dili bug-os, apan ang akong gugma andam makigkumbati sa gubat ning dili makiangayon nga kalibutan.

Ang sugilanon nilang Romeo og Juliet ni William Shakespeare wala'y maayong katapusan. Hinaut unta nga kining atong paghinugmaay hangtod sa kahangturan. Kita unta ang magatimaan nga dili babag ang sekswalidad sa paghinigugmaay sa duha ka tawo. Tuod man, buta gyud ang kasing-kasing kung gugma na ang pagahisgutan.

Imong unggoy,
MJ

Comments

Popular posts from this blog

The (Filipino) Teachers' Story

(The views and opinions expressed in this article do not necessarily reflect the views and opinions of the institution that I am connected with. The accounts presented in this article is based on my co-teachers' perspective.)
Teaching is said to be the noblest profession, they say. All other jobs will not exist without the help of these unsung heroes.
They work day and night just to make sure that their pupils (for elementary learners) and students (for secondary and tertiary learners) will be able to get some new information during their classes. Visual aids need to be made. Lesson plans need to be written. Books that need to be read. All these things just pile on the desk of a teacher every night, which lessens their time with their own families.
Aside from the hectic teaching schedule, they also need to do a LOT (emphasis again on LOT) of other unrelated teaching activities. They need to follow their principal's directives. They need to clean their rooms so that the evaluato…

The Start of Something Not Really That New

Maybe this year, I will be able to fulfill this promise. Maybe. Just maybe.
Some people say that I am a quitter, and yes, I cannot just argue because it is true. I have joined a lot of organizations way back in college, then I just leave when I want to. Various reasons arose in my mind when I quit. I was busy doing some paper works on a subject. I did not also feel that I belong to the organization. I could not keep up with the activities of the group to the point that it makes me feel terribly sick. I know it is just wrong to keep the people hanging, but what should I do? I was young, wild, and free. I did not understand the consequences of the things that I have done to my future.
Last year, I started a blog named Yanong Bisdak. Some people said that it is just a rip off to my boyfriend's blog Basta Bisaya. Maybe? As a writer, I am still finding my place in the writing scene. I even do not know what to write. In fact, I still do not know how to write well. I admit that I am not re…